1. Anjel z neba v rúchu jasnom - k Nazaretu v speve hlasnom - ku Márii zletuje, - novinu jej zvestuje.


2. Obľúbil si ťa Stvoriteľ, - by sa z teba Vykupiteľ - prisľúbený narodil; - k tomu ťa Boh vyvolil.


3. Buď, Mária, teda zdravá, - anjel pozdravenie dáva, - prijmi to pozdravenie, - oroduj za stvorenie.


4. Pán Boh s tebou, čistá Panna, - tebe bola prednosť daná - pred všetkými ženami, - tebe hriech je neznámy.


5. Počneš Syna premilého - skrze Ducha Najvyššieho; Ježišom sa bude zvať, - spasenie má ľudstvu dať.


6. Buď láskavou prostrednicou - a pred Bohom prímluvnicou - nám, ó, Božia Rodička - a Kristova Matička!