1. Duša Kristova, posväť ma, - telo Kristovo, spas ma, - krv Kristova, napoj ma, - voda z boku Kristovho, - obmy ma.


2. Utrpenie Kristovo, posilni ma; - ó, dobrotivý Ježiš, vyslyš ma. - Nedaj mi od seba odlúčiť ma - a pred nepriateľom zachráň ma.


3. V hodinu smrti mojej povolaj ma - a káž mi prísť k tebe; - by som ťa so všetkými svätými - chválil a velebil naveky. Amen.