1. Zdravas', zdravas', ó, Mária, - milosti si Božej plná! - Tak pozdravil anjel teba, - prinesúc zvesť veľkú z neba.


2. Anjel riekol: Pán Boh s tebou, - požehnanou ty si ženou. - Uľakla sa pozdravená, - nevediac, čo to znamená.


3. Anjel vravel ďalej Panne: - Neľakaj sa, čo sa stane, - u Boha si našla milosť, - lebo videl tvoju zbožnosť.


4. Syna počneš a porodíš, - nazveš meno jeho Ježiš. - Bude Synom Najvyššieho - Boha Otca nebeského.


5. Duchom Svätým naplnená - riekla Panna naklonená: - Ajhľa, dievka Pána môjho, - staň sa podľa slova tvojho!


6. Vtedy Panna zaplesala, - že sa Matkou Božou stala. - Krásna Panna, rajská brána, - prezázračne požehnaná!