1. Nech je zvelebený Boh, nech je zvelebené jeho sväté meno.


2. Nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, nech je zvelebené meno Ježiš.


3. Nech je zvelebené jeho najsvätejšie Srdce, nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.


4. Nech je zvelebená slávna Matka Božia, najsvätejšia Mária, nech je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie.


5. Nech je zvelebené meno Márie Panny a Matky, nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích.


6. Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých.


7. Nech je najsladšie Srdce Ježišovo v najsvätejšej Sviatosti Oltárnej zvelebené, oslávené a milované s veľkou záľubou v každej chvíľke, vo všetkých svätostánkoch sveta až na veky vekov. Amen.