1. K Márii voláme - v každej úzkosti: - Pros u Boha za nás, - Matka ľútosti! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]


2. Ku tebe vzdycháme, - Panna ctihodná: - pros u Boha za nás, - Brána nebeská! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]


3. Ochraňuj nás, Matka - Slova Božieho: - Pros u Boha za nás, - u Syna svojho! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]


4. My k tebe voláme, - Matka premilá: - Pros u Boha za nás, - Matka predivná! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]


5. Prosíme ťa zbožne: - Neopúšťaj nás! - Mária, buď s nami, - oroduj za nás! - [:Vinieme sa k tebe, - Ruža duchovná, - pros u Boha za nás, - nebies Kráľovná!:]