1. Kráľovná buď pozdravená, - ó, Mária, - neba, zeme Cisárovná, - ó, Mária! - Radujte sa Cherubíni, - chválu vzdajte Serafíni, - pozdravte si Kráľovnú, - tú nebeskú Cárovnú; - Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď - ó, Mária.


2. Z nebešťanov najkrajšia si, - ó, Mária, - a nad slnko jasnejšia si, - ó, Mária! - Radujte sa Cherubíni, - chválu vzdajte Serafíni, - pozdravte si Kráľovnú, - tú nebeskú Cárovnú; - Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď - ó, Mária.


3. Ty si rajská ruža krásna, - ó, Mária, - leskom každej čnosti jasná, - ó, Mária! - Radujte sa Cherubíni, - chválu vzdajte Serafíni, - pozdravte si Kráľovnú, - tú nebeskú Cárovnú; - Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď - ó, Mária.


4. Potešuješ všetkých ľudí, - ó, Mária, - jasnosť tvoja radosť budí, - ó, Mária! - Radujte sa Cherubíni, - chválu vzdajte Serafíni, - pozdravte si Kráľovnú, - tú nebeskú Cárovnú; - Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď - ó, Mária.


5. Po smrti nás veď do neba, - ó, Mária, - nech tam tešíme sa z teba, - ó, Mária! - Radujte sa Cherubíni, - chválu vzdajte Serafíni, - pozdravte si Kráľovnú, - tú nebeskú Cárovnú; - Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď - ó, Mária.


6. Čuj nás všetkých vždy srdečne, - ó, Mária, - so Synom, kde plesáš večne, - ó, Mária! - Radujte sa Cherubíni, - chválu vzdajte Serafíni, - pozdravte si Kráľovnú, - tú nebeskú Cárovnú; - Zdravas’, zdravas’, zdravas’ buď - ó, Mária.