1. Mária najčistejšia, - Kráľovná najmocnejšia; - ku tvojej láskavosti - ľud volá o milosti. - Pomôž, pomôž, pomôž nám v úzkosti.


2. Komu sa všetko korí - na nebi, zemi, v mori, - je Syn tvoj oslávený, - v ňom kresťanský svet verí. - Pomôž, pomôž, pomôž nám v úzkosti.


3. Ty chorých, opustených, - v zármutku postavených - útechou naplnila, - si Matička premilá! - Pomôž, pomôž, pomôž nám v úzkosti.


4. I my k tebe voláme, - nádej pevnú skladáme, - že nájdeme u teba, - čoho nám najviac treba. - Pomôž, pomôž, pomôž nám v úzkosti.