1. Matka Pána Krista, - Panna Mária, - tys’ ľalia čistá; - Božia ty dcéra, - sveta nádhera.


2. Slnkom ozdobená, - Panna Mária, - vôkol ovenčená - nebies hviezdami: - bedlíš nad nami.


3. Slnko prevyšuješ, - Panna Mária, - hviezdy zatieňuješ, - všetko ti plesá: - zem i nebesá.


4. Ty si krásna dúha, - Panna Mária, - po potope druhá, - ktorá nesie zvesť, - že Boh odňal trest.


5. Sladkosť nad sladkosti - Panna Mária, - Matkou si milosti, - Kňažná víťazná, - hviezda prekrásna!


6. Ruža krásna, vonná, - Panna Mária, - v tebe úctu koná - v plači Evina - klesla rodina.


7. Pros za nás u Syna, - Panna Mária, - nech sa každá vina - nám raz odpustí - v smrti úzkosti.