1. Anjel Pána pastierom - oznamuje radosť - a novinu prevzácnu - dáva im na známosť: - Nebojte sa, bratkovia, - prišla chviľa Pánova; - narodil sa sveta Pán - v meste Betleheme, - obvinutý plienkami - na voňavom sene. - [:Tam Dieťatko nájdete - veľmi biedne odeté.:]


2. Pastieri sú jasnosťou veľmi osvietení - a videním anjelským veľmi pomätení. - Lež anjel ich potešil - a takto im hovoril: - Prídete do Betlema, - uvidíte Dieťa, - to je z Panny zrodený - Pán celého sveta. - [:Do jasličiek vložený, - Vykupiteľ túžený.:]


3. Aj ty, drahý kresťane, - kľakni na kolená, - keď ti v duši zazvoní - sláva jeho mena. - Tu je Boh tvoj v Dieťati, - on ti život navráti. - Všetci sa mu klaňajme, - plesaj človek každý, - na svet prišiel Syn Boží, - by bol s nami navždy. - [:Vitaj, božský Spasiteľ, - ty náš život, ty náš cieľ.:]