1. A včera zvečera - z nebeského dvora - [:poslaná je novina: - Panna rodí Syna:]


2. Ježiška milého, - Mesiáša ctného, - [:ktorého vyhlásili, - proroci sľúbili.:]


3. V Betleheme v jasličkách, - ovinutý v plienkach, - [:tam leží ten Mesiáš, - on je pravý Boh náš.:]


4. Ježiš sa usmieva, - Matka ho odieva - [:a hneď vedľa jasličiek - stojí vôl, oslíček.:]


5. Na neho dýchajú, - jeho zahrievajú, - [:pastieri mu spievajú, - piesne krásne hrajú.:]


6. Nebeská veleba - poslaná je z neba: - [:v jasliach je položený - dávno prísľúbený.:]


7. My teda chválime, - česť, chválu vzdávame; - [:odpusť naše nám viny, - Kriste ponížený.:]