1. Radosťou je moje srdce - celé naplnené, - láskou k tebe, ó, Mária, - celé zapálené. - V svojej duši z plnej sily - volám: Sláva buď Márii! - Mária, Mária, - zdravas’, Panna Mária!


2. Ó, Mária, meno sladké, - keď ťa vysloviť mám, - srdce jasom naplní sa, - radosťou oplývam. - V svojej duši z plnej sily - volám: Sláva buď Márii! - Mária, Mária, - zdravas’, Panna Mária!


3. Nie som hodný ospevovať - mena tvojho slávu, - ale s veľkou pokornosťou - vzdávam ti česť, chválu. - V svojej duši z plnej sily - volám: Sláva buď Márii! - Mária, Mária, - zdravas’, Panna Mária!


4. Anjeli ti prespevujú, - ó, Mária Panna, - Cherubíni ti volajú - Zdravas’, Hviezda ranná! - V svojej duši z plnej sily - volám: Sláva buď Márii! - Mária, Mária, - zdravas’, Panna Mária!


5. Skromnosť svätá, ponížená, - ktorú Boh obľúbil - a anjelským pozdravením - Spasiteľa sľúbil. - V svojej duši z plnej sily - volám: Sláva buď Márii! - Mária, Mária, - zdravas’, Panna Mária!


6. Z lásky k tebe, ó, Mária, - dám ti srdce svoje, - dám ti telo, dám ti dušu, - dám ti obidvoje. - V svojej duši z plnej sily - volám: Sláva buď Márii! - Mária, Mária, - zdravas’, Panna Mária!


7. Vyprosiť mi ráč tú milosť, - keď skonanie príde, - Mária a Ježiš buďte - tešiteľmi pri mne. - V svojej duši z plnej sily - volám: Sláva buď Márii! - Mária, Mária, - zdravas’, Panna Mária!


8. Ešte jednu milosť žiadam, - Mária, od teba - oroduj za duše mŕtvych - a veď ich do neba. - V svojej duši z plnej sily - volám: Sláva buď Márii! - Mária, Mária, - zdravas’, Panna Mária!