1. Tisíc ráz pozdravujeme teba, - ó, Matička Božia Ježišova! - Ty si hviezda najjasnejšia z neba, - tebe naša zem sa korí celá. - Po Bohu si v nebi najslávnejšia, - ktorej chvála patrí najprednejšia, - všetci svätí ťa zvelebujú, - Paňou svojou ťa nazývajú.


2. Buď nám ty, ó, Matka, zástupnicou, - keď ťa vrúcnym srdcom prosíme tu, - jedinou si našou pomocnicou, - obráť k nám a skloň tvár svoju svätú. - Daj, nech ti dnes chválu a česť vzdáme, - meno tvoje sväté uctievame, - ako tebe patrí po Bohu, - ktorá krásou zdobíš oblohu.


3. Stvoriteľ náš, Pán zeme i neba, - za svoj stánok teba si vyvolil, - keď podobu ľudskú vzal na seba, - v panenský tvoj život sa uložil. - Ježiš Kristus, Syn Boha živého, - on je Svetlom tajomstva svätého. - On smrť kríža trpkú podstúpil, - by nás z večnej smrti vykúpil.


4. Na Sione si ty ubydlená, - bývaš v meste Bohu posvätenom, - prv, ako si bola porodená, - vzývaná si v ľude vyvolenom. - Včuľ požívaš večné blaženosti, - ktoré boli za tie krásne čnosti - od Boha ti dané mocného, - Otca, Syna, Ducha Svätého.


5. Zdravas’, Stánok Boží najsvätejší, - zdravas’, Panna, hriechom nerušená, - Trojice chrám ty najdôstojnejší, - od večnosti Matka vyvolená! - Ty si Hviezda nebies najjasnejšia, - Kráľovná a Pani najsvätejšia, - ty si istá brána nebeská, - ó, Kráľovná veľká anjelská!