1. Ó, Mária bolestivá, - naša ochrana, - slovenský náš národ volá: - Pros za nás Boha. - [:Ty si Mať dobrotivá, - Patrónka ľútostivá, - oroduj vždy za náš národ - u svojho Syna.:]


2. Matka drahá, spomni na nás - tu pod Tatrami, - verní sme my svätej Cirkvi, - prebývaj s nami! - [:Ty si Mať dobrotivá, - Patrónka ľútostivá, - oroduj vždy za náš národ - u svojho Syna.:]


3. Po horách i po dolinách - venčíme tvoj chrám, - pútne miesta volajú ti: - Matka, národ chráň! - [:Ty si Mať dobrotivá, - Patrónka ľútostivá, - oroduj vždy za náš národ - u svojho Syna.:]


4. Hlad, mor, vojny odstráň od nás, - vypros pokoja, - slovenský ľud nech vždy stráži - ochrana tvoja! - [:Ty si Mať dobrotivá, - Patrónka ľútostivá, - oroduj vždy za náš národ - u svojho Syna.:]


5. Tebe sa tu oddávame, - Matka, pomôž nám, - by sme i my i potomci - vyhli vždy vojnám. - [:Ty si Mať dobrotivá, - Patrónka ľútostivá, - oroduj vždy za náš národ - u svojho Syna.:]


6. Vlasť našu stráž a obhajuj: - vypros milosti, - nech nás Syn tvoj posilňuje: - vo viere, čnosti. - [:Ty si Mať dobrotivá, - Patrónka ľútostivá, - oroduj vždy za náš národ - u svojho Syna.:]