1. Čas radosti, veselosti - svetu nastal nyní, - porodila Spasiteľa - Mária bez viny; - v jasliach v Betleheme, - na slame, na zime, - leží malé Dieťa milé: Pán zeme, - Pán zeme.


2. Aké veci ľudia všetci - oddávna čakali, - to anjeli dnes veselí - nám už zvestovali, - a preto plesajme - a Bohu ďakujme, - Pacholiatku, Nemluvniatku - spievajme, spievajme.


3. Dieťa krásne, Svetlo jasné, - Ježišu náš milý, - z čistej Panny svetu daný, - poklad roztomilý; - Kráľu náš, Pane náš! - Skloň sa k nám jak náš Pán: - s milosťami, s radosťami - prídi sám, prídi sám.


4. Od začiatku, od počiatku - ľudia ťa čakali a proroci aj Otcovia ťa predpovedali; - nebeskí anjeli - všetci ťa veselí, - radujúci, plesajúci - vítali, vítali.


5. S nábožnými, s prevrúcnymi - pastiermi ťa chváľme; - spievame ti, vítame ťa - dnes tu chváloslávne; - Ježiško milený, do jasieľ vložený, - buď uctený, buď slávený, - vážený, vážený!


6. Ako teba, Pane z neba, - v jasliach privítame? - Jak ti krásne, jak ti hlasné - piesne tu spievame, - tak v nebi nech večne - ctime ťa srdečne - v tej milosti a radosti - bezpečne, bezpečne.