1. Počúvajte vrúcny hlas, - jak Mária volá nás! - Putujme k nej s radosťou, - spievajme jej s vrúcnosťou: - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


2. Mariánsky ctiteľu, - pozdrav Pannu Máriu; - keď uvidíš jej obraz, - volaj k Márii: Zdravas’! - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


3. Zdravas’! prvé sú slová - ľudského vykúpenia, - ktoré anjel vyslovil, - keď Máriu pozdravil. - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


4. Svätá Panna Mária, - Matička dobrotivá, - tebe sa tu venujem - a vernosť ti sľubujem. - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


5. Ani rozkoš, útecha - nevezme ma od teba, - vo smrti aj za živa - chcem byť tvojím, Mária! - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


6. V teba len dôverujem, - k tebe hlas pozdvihujem; - za mňa v nebi oroduj, - od zlého ma ochraňuj. - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


7. Počuj ma pri modlení, - v trápení pomáhaj mi; - vypros nám trpezlivosť, - v dobrom stálosti vždy dosť. - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


8. Kresťanov Pomocnica, - hriešnikov Zľutovnica, - veľká nebeská Pani, - potecha v nariekaní! - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


9. Kto k tebe vrúcne volal - a tebe sa žaloval, - tys’ ho vždy vypočula - a pomoc vyprosila! - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!


10. Preto ja volať budem, - o tom nepochybujem, - že mi prídeš k pomoci - jak vo dne, tak i v noci. - Zdravas’ buď Mária, - milosti si plná, - buď od nás nastokrát - pozdravená!