1. Dieťatko sa nám dnes zrodilo: - Veseľme sa! - Aby celý svet potešilo. - V tejto dobe veseľme sa, - s Matkou Božou radujme sa - milým plesaním; - Krista Pána zvelebujme, - jeho príchod oslavujme - sladkým spievaním.


2. Ach, to roztomilé Pachoľa: - Veseľme sa! - Obkolesíme dnes dokola. - V tejto dobe veseľme sa, - s Matkou Božou radujme sa - milým plesaním; - Krista Pána zvelebujme, - jeho príchod oslavujme - sladkým spievaním.


3. Boh sa v ľudskom tele objavil: - Veseľme sa! - Aby radostnú zvesť nám zjavil. - V tejto dobe veseľme sa, - s Matkou Božou radujme sa - milým plesaním; - Krista Pána zvelebujme, - jeho príchod oslavujme - sladkým spievaním.


4. V spôsob vína - chleba sa ukryl: - Veseľme sa! - Aby v nás a s nami v láske žil. - V tejto dobe veseľme sa, - s Matkou Božou radujme sa - milým plesaním; - Krista Pána zvelebujme, - jeho príchod oslavujme - sladkým spievaním.


5. Chcel, by v našom srdci žila krv: - Veseľme sa! - Ktorou jeho srdce vrelo prv. - V tejto dobe veseľme sa, - s Matkou Božou radujme sa - milým plesaním; - Krista Pána zvelebujme, - jeho príchod oslavujme - sladkým spievaním.