1. Ó, Mária, Kráľovná ružencová, - pros vždy za nás v nebesiach - svojho Syna, - by nás miloval - a ochraňoval, - pomocnú ruku - svoju podával.


2. Zišli sme sa pomodliť - tvoj ruženec, - z prosieb svojich vijeme - tebe veniec. - Matka premilá, - pros za nás Syna, - naša pobožnosť - nech mu je milá.


3. Smutné vdovy, siroty - ťa volajú - a chudobní pomoci - tiež čakajú. - V biede, v úzkosti - každý ťa prosí. - Všetkých porúčaj - svojmu Synovi.