1. Dnes sa Kristus narodil: - Veseľme sa! - Ako to Boh nariadil: - Radujme sa! - [:Z života čistého. - z rodu kráľovského - Kristus Pán narodil sa.:]


2. Dnes sveta Vykupiteľ: - Veseľme sa! - Narodil sa Spasiteľ: - Radujme sa! - [:Z života čistého. - z rodu kráľovského - Kristus Pán narodil sa.:]


3. Spievajú mu anjeli: - Veseľme sa! - Plesajú archanjeli: Radujme sa! - [:Z života čistého. - z rodu kráľovského - Kristus Pán narodil sa.:]


4. Sláva Bohu na nebi: - Veseľme sa! - Pokoj ľuďom na zemi: - Radujme sa! - [:Z života čistého. - z rodu kráľovského - Kristus Pán narodil sa.:]


5. V biednom tele človeka: - Veseľme sa! - Prišiel spasiť hriešnika: - Radujme sa! - [:Z života čistého. - z rodu kráľovského - Kristus Pán narodil sa.:]


6. Ó, Ježiško spanilý, - ochraňuj nás! Spasiteľu premilý - neopusť nás! [:Prines nám spasenie, - odvráť zatratenie - pre svoje narodenie!:]