1. Narodil sa Kristus Pán: - Veseľme sa! - Z ruže kvietok skvitol nám: - Radujme sa! - [:Z života čistého, - z rodu kráľovského - Kristus Pán - narodil sa.:]


2. Prorokmi nám hlásaný: Veseľme sa! - Na svet nám je poslaný: - Radujme sa! - [:Z života čistého, - z rodu kráľovského - Kristus Pán - narodil sa.:]


3. Človek je učinený: - Veseľme sa! - By bol večne spasený: - Radujme sa! - [:Z života čistého, - z rodu kráľovského - Kristus Pán - narodil sa.:]


4. Božia milosť nebeská: - buď vždy s nami! - Daj, nech závisť diabolská - nás nemámi! - [:Otče, pre milého - Syna nám daného, - ó, zmiluj sa nad nami!:]