1. Aký je to svit, čože to má byť v Betleme? - [:Hore sa majme, - hneď povstávajme - zo zeme!:]


2. Ej, ej, pastieri, - aké to chýry, aký hlas? - [:Či sa mi sníva, - či anjel spieva, - a zve nás?:]


3. No nemeškajme - hore sa majme, - je iste - [:niečo nového, - neslýchaného - pri meste.:]


4. Z neba mal stúpiť, - smrťou vykúpiť - celý svet - [:predpovedaný, - zrodený z Panny - ako kvet.:]


5. To sa ten istý - z Panenky čistý - narodil - [:Boží Syn tu dnes - ako to z nebies - hlas tvrdil.:]


6. Poďme hneď k nemu - k mestu Betlemu, - vstávajme - [:a vrúcne jeho, - narodeného, - vítajme.:]


7. Tu vytúžený, - nám narodený - v milosti, - [:daj požehnania - a zmilovania - v hojnosti.:]


8. Ako ťa ctime - a velebíme - na zemi, - [:tak nech ťa večne - ctime srdečne - na nebi.:]