1. Dieťatko spanilé, - nebeský kvet, - pre naše spasenie - prišlo na svet. - Prebývaj tu s nami, - Ježiško láskavý, - z neba daný!


2. Srdca si ty poklad - náš jediný - a tichý Baránok - náš nevinný. - Prebývaj tu s nami, - Ježiško láskavý, - z neba daný!


3. Čokoľvek na svete - človek aj má, - je samé trápenie. - márnosť sama - Prebývaj tu s nami, - Ježiško láskavý, - z neba daný!


4. Tebou posilnená - duša naša - premôže úklady - satanáša. - Prebývaj tu s nami, - Ježiško láskavý, - z neba daný!


5. Nech láska tvoja sa - rozhorí v nás: - po smrti na večnosť - povolaj nás! - Prebývaj tu s nami, - Ježiško láskavý, - z neba daný!