1. Bože, vyslyš prosby naše, - ktoré ti predkladáme, - za umrelých drahé duše - s vrúcnosťou si žiadame: - Zhliadni na ich trápenie - a bolestné vzdychanie. - Zmilujže sa nad všetkými - a do nebies ich prijmi!


2. Tváre tvojej sú zbavené - a mukami trápené, - nemôžu si už pomáhať - musia našu pomoc mať. - Počuj, dobrý Pane náš, - vrúcnej prosby našej hlas: - Zmilujže sa nad všetkými - a do nebies ich prijmi.


3. Prijmi prosby svojich verných - v chráme tvojom presvätom, - prijmi obeť za umrelých, - rozlúčených so svetom. - Očistca ich ohňa zbav, - kráľovstvo im svoje zjav. - Zmilujže sa nad všetkými - a do nebies ich prijmi.