1. [:Dnešný deň sa radujme - a veselo spievajme:] - Ježiškovi malému - v jasliach uloženému: - Spi, spi, Ježišku, - milý Synáčku.


2. [:Krásna Panna prečistá - porodila nám Krista.:] - V jasličky ho vložila, - plienkami obložila. - Spi, spi, Ježišku, - milý Synáčku.


3. [:Matka mu vyspevuje, - svätý Jozef pestuje.:] - Spi, Synáčku premilý, - ty kvet krásny, spanilý! - Spi, spi, Ježišku, - milý Synáčku.