1. Yzopom ma pokrop, Pane, a hneď budem čistejší. Umy dušu, a dostane odev svoj nad sneh belší. [:Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti, tvoje zľutovanie môže zotrieť naše nečnosti.:]


2. Nech je Bohu Otcu sláva, Synu, Duchu Svätému, nech sa úcta povždy vzdáva, večná nech je česť jemu! [:Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti, tvoje zľutovanie môže zotrieť naše nečnosti.:]


3. Tiekla voda z pravej strany svätyne, aleluja, krstom v nej sme povolaní k nevine, aleluja! Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti, tvoje zľutovanie môže zotrieť naše nečnosti!


4. Bohu, že je dobrotivý, vďaky vzdajme srdečné! On je k nám vždy milostivý včuľ i na veky večné. Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti, tvoje zľutovanie môže zotrieť naše nečnosti!