1. [:Dobrá novina, - šťastná hodina.:] - Čo sa tejto noci stalo? - Nebo svetu Svetlo dalo. - Dobrá novina, - šťastná hodina.


2. [:Počuli sme hlas, - ktorý tešil nás.:] - Slovo v telo o polnoci - zrodilo sa z Božej moci. - Nám sa zjavilo, - by nás spasilo.


3. [:Jasnosť spanilá - nás osvietila.:] - Žiara padla na salaše, - osvietila hory naše. - Dobrá novina, - šťastná hodina.


4. [:Panna predivná - z rodu Dávida.:] - Spasiteľa čo nosila, - dnes nám ho aj porodila. - Dobrá novina, - šťastná hodina.


5. [:Bratia, spiechajme, - nič nemeškajme.:] - Kľaknúc pred ním na kolená - privítajme svojho Pána. - Vitaj, spanilý - Ježiško milý!