1. Dobrý pastier sa narodil, - by ovečky vyslobodil - pri betlemskom salaši, - radujte sa, veseľte sa, valasi.


2. Radujte sa a plesajte, - láskou k Bohu plápolajte, - že nám Boh dal takého - žiadaného nám Pastiera dobrého.


3. Jak sa jedna ovca stratí, - on sa hľadať ju navráti, - nebojí sa zanechať - pre tú jednu deväťdesiat aj deväť.


4. Ó, Dieťatko utešené, - z čistej Panny narodené, - daj nám svojej milosti, - nech sa s tebou uvidíme v radosti.