1. V sedmobrežnom kruhu Ríma, - kde sa Petra chrám vypína. - Z tisíc hrdiel sa ozýva - pieseň nábožná, horlivá: - [:Živ, Bože, Otca Svätého, - námestníka Kristovho!:]


2. A ten hlas sa mocne nesie - až do tichej hrobov skrýše; - po horách i po dolinách, - po mestách i pustatinách: - [:Živ, Bože, Otca Svätého, - námestníka Kristovho!:]