1. Bože, čos’ ráčil slovenskému rodu, - po mnohoročnom ťažkom utrpení - láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu, - aby žil na nej, jarma pozbavený. - [:Zdobený vencom slobody, cti, práva: - nech sa ti za to večná vďaka vzdáva, - nech sa ti za to večná vďaka vzdáva!:]