1. Teba, Bože, chválime, - teba, Pane, velebíme, - Teba, večný Otče, - uctieva celá zem. Tebe všetci anjeli, - tebe nebesia i všetky mocnosti, - tebe cherubíni a serafíni - bez prestania prespevujú: - Svätý, - svätý, - svätý Pán, Boh zástupov. - Plné sú nebo i zem - tvojej veleby a slávy.


2. Teba oslavuje - slávny zbor apoštolov; - teba velebí veľký počet prorokov; - teba chváli vznešený zástup mučeníkov; - teba oslavuje - svätá Cirkev po celej zemi, - teba, Otče, nesmierne velebného, - i tvojho milovaného, - pravého a jediného Syna, - aj Ducha Svätého, - Tešiteľa nášho.


3. Kriste, ty si kráľ slávy. - Ty si Otcov Syn od večnosti. - Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, - stal si sa človekom, - aby si vykúpil človeka. - Ty si zvíťazil nad smrťou - a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo. - Ty sedíš po pravici Boha - v sláve svojho Otca. - Veríme, - že ako sudca ešte raz prídeš.


4. Preto ťa prosíme, - pomáhaj svojim služobníkom, - ktorých si vykúpil predrahou krvou.


5. Pripočítaj nás k svojim svätým - vo večnej sláve. - Zachráň, Pane, svoj ľud - a žehnaj svojich dedičov. - A spravuj ich - a vyvýš ich až naveky.


6. Po všetky dni - dobrorečíme tebe. - A chválime tvoje meno naveky, - až na veky večné. - Vo svojej láskavosti, Pane, - chráň nás v tento deň pred hriechom. - Zmiluj sa, Pane, nad nami, - zmiluj sa nad nami. - Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, - ako dúfame v teba. - V teba, Pane, som dúfal, - nebudem zahanbený naveky.