1. Kde si, náš Mesiáš, - kde si, náš Pán? - V betlemskom meste ťa - vyhľadávam. - V kráľovskom dome ťa, - zrodené ty Dieťa, vyhľadávam.


2. Alebo či niekde - u mešťana - zrodila Dieťatko - svätá Panna? - Ohlás sa, najmilší, - ty Kráľu najvyšší, - keď ťa hľadám.


3. Nenachádzam ťa ja - nikde tuto, - ako mi nemá byť - veľmi ľúto! - No, ešte len pôjdem, - azda ťa len nájdem, - keď ťa hľadám.


4. Lež našiel som Dieťa - ležať v sene, - s Máriou Matičkou - utúlené; - v maštali na slame - slabo má postlané; - pred ním kľakám.


5. Keď si sa ty, Pane, - tak ponížil, - pretože som hriešne - na svete žil: - dvoje rúk si skladám, - pred tebou tu kľakám, - teba žiadam.