1. [:Kyrie eleison, - Kriste eleison!:] - Pána Krista narodenie - stalo sa nám na spasenie. - Pane, vyslyš nás, Kriste, vyslyš nás!


2. [:Kyrie eleison, - Kriste eleison!:] - Ježiš Kristus milostivý - z neba stúpil dobrotivý. - Pane vyslyš nás, - Kriste, vyslyš nás!


3. [:Kyrie eleison, - Kriste eleison!:] - Z neba anjel priletuje, - pastierom to oznamuje. - Pane, vyslyš nás, - Kriste, vyslyš nás!


4. [:Bohu sláva buď, - spieva zbožný ľud.:] - Buď na zemi pokoj ľudu, - ktorí dobrej vôle budú. - Bohu sláva buď, - spieva zbožný ľud.


5. [:Verím v jedného - Boha večného.:] - I v Ježiša, Syna jeho, - z čistej Panny zrodeného. - Verím v jedného - Boha večného.


6. [:Ráč prijať dary, - Ježiško malý,:] - ktoré ti tu venujeme, - bo ťa vrúcne milujeme. - Ráč dary prijať - a nás požehnať.


7. [:Chleba obetu - i vína spolu:] - od teba sme my prijali; - by sme ti ňou chválu vzdali. - Prijmi ju, milé - Dieťa, spanilé.


8. [:Všetko, čo máme, - vďačne ti dáme,:] - telo, dušu aj poklady, - lebo my ťa máme radi, - Ježiško milý, - kvietok spanilý.


9. [:Svätý, Pán Boh náš, - ty všetku moc máš.:] - Kristu na svet poslanému, - z čistej Panny zrodenému - Svätý! spievajme, - Bohu česť vzdajme!


10. [:Vítame teba, - ktorý k nám z neba:] - tak veľmi sa ponižuješ, - že nás hriešnych navštevuješ. - Všetci plesáme, - teba vítame.