1. Dennica už vyšla, - radostná zvesť prišla - od najvyššieho Stvoriteľa. - Novina anjela, - predzvesť Gabriela, - radostná pre nás takto znela: - [:Panenka Mária - porodí nám Syna, - nášho predrahého Spasiteľa.:]


2. Panna sa zľakla, - takto povedala - archanjelovi nebeskému: - Ako to môže byť, - jak môžem porodiť, - súc zasvätená Najvyššiemu? - [:Bohu som sľúbila, - jemu som slúžila, - celá chcem patriť ja iba jemu.:]


3. Anjel jej hovoril: - Boh sám ťa vyvolil, - neboj sa, Panna najsvätejšia, - panenstvo nestratíš, - zázračne porodíš, - Mária, Bohu si najmilšia. - [:Ty medzi ženami - kvet si požehnaný. - Tys' Bohu nad všetko najvzácnejšia.:]


4. Keď si, ó, Matička, - Kristova Rodička, ostala šťastnou nad pannami, - starosť maj vždy o nás, - primlúvaj sa za nás, - zmiluje Pán Boh sa nad nami, - [:aby sme po boji - vo večnom pokoji - spevom ťa chválili večne v nebi.:]