1. Narodil sa Kristus v Betleme, - položený v jasliach na slame. - [:Ej, slama, slama premilá, - vzácnejšia nikdys' nebola.:]


2. Tak prorokovali proroci, - že sa nám narodí v polnoci. - [:Ej, polnoc svätá, premilá, - svätejšia nikdys' nebola.:]


3. Na nebi sa hviezda zjavila - a nebeským svetlom žiarila. - [:Ej, hviezda jasná, premilá, - jasnejšia nikdys' nebola.:]


4. Pastieri hneď zo sna povstali, - anjelský hlas z neba počuli. - [:Ej, pieseň krásna, premilá, - krajšie si nikdy neznela.:]


5. Sláva buď vždy Bohu na nebi, - pokoj ľuďom dobrým na zemi! - [:Ej, doba slávna, premilá, - slávnejšia nikdys' nebola.:]