1. Od nás dávno túžený, - Ježiško je zrodený. - K nemu teda spiechajme, - pred ním na tvár padajme. - Česť vzdajme milému, - Ježišku malému, - v Betleheme pre nás - narodenému.


2. V Betleheme na slame - zrodeného ťa máme. - Ó, Ježiško, žiadaný, - od Otca nám poslaný! - Vítame ťa, Kriste, - daj nám srdce čisté, - riaď vždy naše kroky - slabé, neisté.


3. Počuli sme anjelské - krásne spevy nebeské: - Sláva buď na výsosti, - Bože, tvojej mocnosti! - Bože, z vysokosti, - odpusť naše zlosti! - Spievajme a prosme - o dar milosti.


4. Pacholiatko nemluvné, - a už učí výmluvne; znížilo sa k človeku, - sníma kliatbu odvekú. - Daj nám tej milosti, - Pane, tvoje čnosti - nasledovať, plniť - v poníženosti.


5. Verme v Boha večného - Otca, Syna Božieho, - ktorý z lásky k nám z neba - uponížil sám seba; - v Ducha presvätého - v Božstve rovnakého; - viera tá buď vodcom - života nášho.


6. Dnes s pastiermi vrúcnymi, - spolu s darmi vzácnymi - ku oltáru ideme - ako k jasliam v Betleme. - Ježiš, v tejto chvíli - tebe buď dar milý, - čo sme na oltári - tu položili.


7. Víno, chlieb, tá najdrahšia - obeta je vždy naša, - ktorú tebe malému, - Ježiškovi milému, - predložiť tu chceme, - k tvojej cti a sláve. - Ráč na tieto dary zhliadnuť láskave.


8. K Ježiškovi spiechajme, - vrúcne ho privítajme; - s anjelmi sa radujme, - veselo prespevujme: - Ježiško, nám daný, - svätým buď nazvaný, - Spasiteľu ty náš, - dávno čakaný!