1. Pásli ovce valasi - pri betlemskom salaši; - anjel Pána spieval tam: - Narodil sa veľký Pán. - Oni sa ho zľakli, - na kolená kľakli - veľmi zdesení.


2. Volal, by sa nebáli, - do Betlema spiechali, - že tam narodeného - nájdu Kráľa mocného. - Do Betlema išli, - Jezuliatko našli, - v jasliach, v maštali.


3. Prijmi dary premilé, - ó, Dieťatko spanilé: - s vďačným srdcom dávame - Spasiteľu, čo máme. - Ráč nás vždy požehnať, - nás ku sebe prijať - do blaženosti!