1. [:Ó, chýr preblahý, - ó, čas predrahý!:] Zasľúbený dávno svetu Vykupiteľ, hľa, už je tu. - Ó, chýr preblahý, - ó, čas predrahý!


2. [:Zvuky nebeské, - spevy anjelské:] - hlásia, že Syn Boží z neba - v telo ľudské odel seba. - Ó, chýr preblahý, - ó, čas predrahý!


3. [:V kraji betlemskom, - v lone panenskom:] - Syn sa zrodil prevznešený, - človek s Bohom zjednotený. - Ó, chýr preblahý, - ó, čas predrahý!


4. [:Sveta Stvoriteľ, - Pán a Riaditeľ,:] - nám podobným tvorom stal sa, - aby za nás v obeť dal sa. - Ó, chýr preblahý, - ó, čas predrahý!