1. Pastieri, pastieri, hore vstaňte, - do Betlehema sa ponáhľajte. - [:Aby ste Ježiška privítali, - pred ním na kolená pokľakali.:]


2. Anjeli pastierov zo sna budia, - nech spev ich počujú všetci ľudia; - [:Sláva buď Otcovi na výsosti - a pokoj buď ľuďom živým v čnosti.:]


3. Buď od nás, Ježiško, privítaný - ktorý si zrodil sa z čistej Panny. - [:Nech tebe slúži vždy celý náš svet, - veď tys' nám doniesol útechy kvet.:]


4. Bez teba blúdili vo tme všetci, - nemohli pochopiť Božie veci. - [:A ty si nám zjavil vieru pravú, - preto ti spievame tu na slávu.:]