1. Plesá svet, že ten čas už dožil, - ktorý Boh svetu bol uložil, - by jeho Syn jednorodený - pre hriešny ľud bol zrodený. - Z Ducha počal sa Svätého, - zo života panenského - narodil sa dňa dnešného.


2. Anjelov zástupy premnohé, - aké to zjavy na oblohe - Bohu slávu tam prespevujú - a pokoj ľuďom hlásajú. - I pastierom naložili, - do Betlema by náhlili, - Spasiteľa uvideli.


3. Pastieri ovečky nechajú, - do mesta rýchlo pospiechajú. - V jasliach našli Božie dieťatko, - premilé to Nemluvniatko. - Hlboko sa mu klaňali - a dary mu venovali, - piesňami ho privítali.


4. I my dnes tebe sa klaniame - a v dar ti srdcia oddávame. - Pri tejto dnes veľkej slávnosti - prosíme ťa z pobožnosti: - nechže tvoje narodenie - poslúži nám na spasenie - a na večné oslávenie!