1. Prišiel ten čas veselý, - preveľmi veselý; - radosťou jasá svet celý, - nebo, zem, svet celý; - Pána sme videli.


2. Panna Syna počala, - v čistote počala, - v jaskyni nám ho zrodila, - v Betleme zrodila; - Matička premilá.


3. Anjeli mu spievajú, - prekrásne spievajú; - pastierov k nemu volajú, - všetkých nás volajú; - na nebi plesajú.


4. Pán tu leží v jasličkách, - v chudobných jasličkách; - odetý v biednych plienočkách, - v chatrných plienočkách; - sen mu hrá na očkách.


5. Kriste, my ťa vítame, - srdečne vítame; - milosti daj nám, ó, Pane, - prosíme, ó, Pane; - daj pravé pokánie!