1. Povstaňte v rýchlosti, - spev počuť z výsosti, - pastuškovia, - v meste Betleheme; - prišli k nám z doliny - radostné noviny - o polnoci, - veľmi veselé. - Zrodila Panna - krásneho Syna - [:a ho do jasličiek položila.:]


2. Anjeli spievajú, - svetu oznamujú, - že sa z neba - Kristus Pán k nám znížil, - z trónu velebnosti, - z nebeskej výsosti - Boh a človek - ľudstvu sa zblížil. - Zrodila Panna - krásneho Syna - [:a ho do jasličiek položila.:]


3. Ó, drahý kvietočku, - maličký Ježišku, - požehnávaj - vždy salaše naše, - by sme ťa uctili, - verne ti slúžili, - by sme mali hojnosť vždy paše. - Zrodila Panna - krásneho Syna - [:a ho do jasličiek položila.:]