1. Pred tebou sa klaniame, - všetci vrúcne kľakáme, - Ježiško na svet daný - z Márie, čistej Panny. - [:Vitaj, vitaj, vitaj, - ó, Ježiško!:]


2. K nám ťa láska znížila, - ktorá po nás žíznila, - by sme zo zatratenia - došli vyslobodenia. - [:Vitaj, vitaj, vitaj, - ó, Ježiško!:]


3. Nám na blahoslavenstvo - prijal si človečenstvo; - pretože nás miluješ, - za nás sa obetuješ. - [:Vitaj, vitaj, vitaj, - ó, Ježiško!:]


4. Obeť Boha dobrého, - radosť sveta celého; - Ježiško narodený! - Tebou je svet spasený. - [:Vitaj, vitaj, vitaj, - ó, Ježiško!:]


5. Celý si sa daroval: - kto by ťa nemiloval? - Dávame sa tiež tebe, - prijmi nás raz ku sebe! - [:Vitaj, vitaj, vitaj, - ó, Ježiško!:]