1. Spasiteľ sveta zrodil sa - a Panna nad ním kloní sa. - [:Ó, sväté chvíle vznešené, - dnes prišlo naše spasenie; - Aleluja, aleluja.:]


2. Tento deň Pán ustanovil, - aby svoj ľud sám navštívil. - [:Ó, sväté chvíle vznešené, - dnes prišlo naše spasenie; - Aleluja, aleluja.:]


3. Koreň už Jessov zakvitol, - dnes ovocie nám priniesol. - [:Ó, sväté chvíle vznešené, - dnes prišlo naše spasenie; - Aleluja, aleluja.:]


4. Trojici slávu vzdávajme, - za túto lásku ďakujme! - [:Ó, sväté chvíle vznešené, - dnes prišlo naše spasenie; - Aleluja, aleluja.:]


5. Vďaka ti, drahý, ó, Kriste, - a chvála Panne prečistej! - [:Ó, sväté chvíle vznešené, - dnes prišlo naše spasenie; - Aleluja, aleluja.:]