1. Tichá noc, svätá noc! - Všetko spí, všetko sní, - sám len svätý bdie dôverný pár, - stráži Dieťatko, nebeský dar. - Sladký Ježiško spí, sní, - nebesky ticho spí, sní.


2. Tichá noc, svätá noc! - Anjeli zleteli, - najprv pastierom podali zvesť, - ktorá svetom dnes dáva sa niesť: - Kristus, Spasiteľ je tu, - Tešiteľ sveta je tu!


3. Tichá noc, svätá noc! - Nežná tvár, lásky žiar - božsky rozsieva v jasličkách tam: - bije záchranná hodina nám - v tvojom zrodení, Boh Syn, - Ježiško, Láska, Boh Syn!


4. Tichá noc, svätá noc! - Spásy liek prijal svet; - otvorila sa nebies už sieň, - milosť zahnala ta hriechov tieň. - Takú, Ježiško, moc máš. - Sláva ti, Ježiš, Kráľ náš!


5. Tichá noc, svätá noc! - V dnešnú noc večná moc - lásky Otca sa vyliala v svet, - vrelo prijal nás v objatie dnes - božský Spasiteľ, brat náš, - vďaka ti, božský brat náš!