1. Tebe sa tu klaniame, - na kolená padáme. - Ach, opatruj nás - a vyslyš hlas náš, - vrúcne ťa žiadame.


2. To zázračné zjavenie, - Ježiša narodenie, - dnes prišlo sláviť - a jeho chváliť - naše zhromaždenie.


3. Glória, spievajme, - kresťania, plesajme, - Kráľovi buď nebeskému, - v Betleheme zrodenému, - sláva na nebi!


4. Ježiško náš milý, - aký si spanilý! - Buď od všetkých vždy uctený - a naveky velebený, - Ježiško milý.


5. Novinu radostnú nesiem vám, - že sa už narodil Kristus Pán, - Ježiško maličký v jasličkách, - zavinutý v chladných plienočkách, - bude naším Učiteľom - a čakaným Spasiteľom.


6. V Boha Otca veríme - a ho tu vyznávame - i Syna jeho, - Ducha Svätého. - Tieto božské tri osoby - rovné sú po všetky doby. - Nepochybujme, nepochybujme.


7. Nad Betlemom aký to blesk? - Pozrite sa všetci! - Nad ním je vždy ten istý lesk, - divné sú to veci. - Anjel spieva: Glória! - a pastieri hovoria: - Vstaňme a - poďme ta! - Hľa, dvanásta hodina práve odbila, - darovala nám Syna Panna Mária, - nám všetkým k radosti - splnila žiadosti, - čistá ľalia. - A pastieri v tejto dvanástej hodine - šli do Betlehema ku svätej Rodine; - dávali mu dary, - pred ním na zem padli - a takto pobožne zaspievali: - Ježiško náš milý, krásny, drahý, - prijmi od nás, prijmi tieto dary, - ktoré ti tu teraz podávame, - že si sa narodil, radosť máme.


8. Svätý, svätý, svätý Pán, - Boží Syn dnes prišiel k nám. - S nami plesá svätých zbor, - Serafínov zvučný chór, - zeme, neba každý tvor.


9. Ježiš, krásny, milovaný náš, - milovaný náš, - kde si, kde si, [:drahý Mesiáš?:] - V maštaľke, v jasličkách, - v chatrných plienočkách - spočívaš chudobný, - nám ľuďom podobný, - ktorýs' Bohu Otcu rovný.


10. Ó, Mária, tvojho Syna - radostne tu vítame, - že si nám ho porodila, - tebe vďaky vzdávame. - Božieho si Baránka nám - priniesla sem na svet, - radujme sa, veseľme sa! - Pesničku jej vime, - Matičku si ctime; - radujme sa, veseľme sa, - Vianociam sa tešíme.