1. Veselým hlasom spievajme - a zrodenie spomínajme, - že Ježiš Kristus láskavý - pre nás bol na svet poslaný - a bol ponížený.


2. Boh lásky z neba zostúpil, - nás krvou svojou vykúpil; - moc diabla zviazal zlostného - a sníma vinu biedneho, - hriech srdca ľudského.


3. Nám narodil sa Spasiteľ, - náš najvernejší Tešiteľ; - predpovedal to Gabriel, - že príde k nám Emanuel a on k nám dnes prišiel.


4. Z nesmiernej lásky, štedrosti - k nám prišiel plný milosti, - by nás od zlého varoval; - a že nás veľmi miloval, - svoj život za nás dal.