1. Vstávajte, pastieri, berte sa hor', - aká to novina, dajte pozor! - Aké to zázraky - javia sa na nebi! - Nikdy som nevidel, jak som starý, - na nebi vysokom takej žiary.


2. Len sa ma nebojte, pastuškovia, - prichádzam k vám ako anjel Slova, - aby som vám zvestil, - že sa vám narodil - Mesiáš v Betleme: Ježiš malý, - ktorého oddávna ste čakali.


3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov, - Ježiša malého, Pána pánov. - V mestečku Betleme - v jasličkách na slame - leží náš Spasiteľ narodený, - v chudobných plienočkách položený.


4. Bratkovia, rýchle sa pozbierajme, - Ježiška navštíviť nemeškajme; - k nemu sa dostavme, - pekne ho vítajme, - čo ktorý môžeme a čo máme; - najlepšie dary mu odovzdáme.


5. Vitaj, ó, Ježiško, Spasiteľ náš, - v maštali zrodený náš Mesiáš. - By si nás požehnal, - do svojej slávy vzal, - prosiť ťa chceme dnes, najvyšší Pán; - milosti svojej vždy udeľuj nám!