1. Z Panny Pán Ježiš je narodený, - v jasliach na slame je položený; - plienkami Matka ho obvinula; - Búvaj, Synáčku! - jemu spievala.


2. Z života Panny najčistejšieho, - z rodu veľkého a kráľovského, - ktorému meno Spasiteľ silný, - celého sveta Boh neomylný.


3. V chudobe on sa na svet narodil, - biednym sa sluhom ľudským učinil; - hospody nemá Dieťa prekrásne, - miesto kolísky má biedne jasle.


4. Pod bôčky, hlavu - perín nemali, - jasle mu slamou, senom vystlali; - oslík a vôl ho dychom zohrieva, - anjelov zbor mu s pastiermi spieva.


5. Nuž my tu všetci k nemu spiechajme; - kľaknime k jasliam, takto vzdychajme; - Spanilý, drahý, Ježiško milý, - prišli sme k tebe, by sme ťa ctili!