Vitajte na stránke "Jednotný Katolícky Spevník" (JKS) určenej pre mobilné zariadenia. Vznikla ako moja osobná iniciatíva katolíka zvyknutého na istý "komfort", ktorý mi návštevou svätej omše v inej farnosti ako mojej "domácej" chýbal.

Vo farnosti Habovka si totiž veriaci nepotrebujú priniesť knižku JKS, pretože piesne sa v kostole počas omše premietajú dataprojektorom na plátno. A tak sa aj veriaci, ktorí bežne so sebou JKS nenosia, zapájajú do omše svojím spevom a spievajú vždy správnu pieseň, správnu strofu a správny text. Existujú totiž staršie a novšie texty piesní a každý si potom spieva tú svoju.

Aj keď v mnohých kostoloch sú k dispozícii pri vstupe do chrámu, nie je to pravidlom. Zobrať si so sebou svoj mobil však zabudnem málokedy. Chýbala mi ale funkčná a jednoduchá forma, ako doň dostať JKS. Na internete (1.) sa dá nájsť oficiálna stránka JKS od Spolku Svätáho Vojtecha (SSV). Nie je však určená pre mobilné zariadenia a zrejme kvôli ochrane textov sú tieto zobrazované vo forme obrázka, ktoré okrem ostatných dekorácií, zbytočne spomaľujú jej načítanie. Ďalší kandidát (2.), ktorý je zrejme tiež len súkromnou iniciatívou "nespokojného" katolíka a poslúžil ako inšpirácia pre môj projekt, postráda formu a užívateľskú prívetivosť pri práci na mobilnom zariadení. Na jednej webstránke sú všetky texty, čo ju na jednej strane umožňuje otvoriť doma a v kostole s ňou pracovať bez potreby internetu, na druhej strane jej veľkosť spomaľuje jej načítanie cez mobilný internet, ťažko sa na nej pohybuje a obsahuje reklamy.

Môj projekt www.ejks.sk sa snaží o stránku s textami piesní z JKS, ktorá by bola:

Stránku som vytvoril vo svojom voľnom čase a prevádzkujem ju z vlastných úspor. Verím, že cena webhosting-u a domény nevzrastie natoľko, aby som si jej prevádzku nevedel dovoliť. Dúfam, že pomôže aj ostatným častejšie sa zapájať so spevu počas svätej omše, zvlášť mladým ľuďom, ktorí knižku JKS možno v ruke nikdy nedržali, avšak ani svoj mobil nikdy z ruky nepustili :-).

Ak by ste stránku vedeli vylepšiť, prípadne chcete len opraviť chybu, jej zdrojový kód je voľne dostupný na GitHub.